نادین سافت

css html javascript jquery materializecss php wordpress

شرکت نرم‌افزاری نادین سافت برای معرفی محصولات نرم‌افزاری و انتشار محتوای مرتبط به یک سیستم مدیریت محتوای ساده نیاز داشت. همه صفحات سایت، بر اساس طرحی که کارفرما ارائه داد، به صورت یک تِمِ وردپرس توسعه داده شدند.

insert_link بازدید از سایتِ پروژه

image پایین تر، می توانید تصاویری از پروژه را ببینید.

مشاهده کار قبلی
سیکاس سپنتا