سیکاس سپنتا

css html javascript jquery materializecss php wordpress

طراحی و توسعه سایتی برای نمایش اطلاعات سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری سیکاس سپنتا در قالب جداول، از طریق دریافت فایل اکسل. کارفرما در کنار اطلاعات کاربران، به صفحاتی براری معرفی شرکت و همچنین یک بلاگ ساده نیاز داشت.

insert_link بازدید از سایتِ پروژه

image پایین تر، می توانید تصاویری از پروژه را ببینید.

مشاهده کار قبلی
راهکار خلاق
مشاهده کار بعدی
نادین سافت