راهکار خلاق

css html jquery materializecss php wordpress

توسعه سایت معرفی شرکت راهکار خلاق. کارفرما در این سایت به معرفی خدمات و محصولات خود پرداخته است؛ این پروژه با نظارت و راهبری مستقیم کارفرما و از طریق توسعه یک قالب داینامیک در وردپرس انجام پذیرفت.

insert_link بازدید از سایتِ پروژه

image پایین تر، می توانید تصاویری از پروژه را ببینید.

مشاهده کار قبلی
آرمان پرتو تصویر
مشاهده کار بعدی
سیکاس سپنتا