بنیاد علوی

css html jquery materializecss php wordpress

همکاری در توسعه صفحه اول سایت بنیاد علوی. این صفحه که طراحی آن قبلاً توسط گرافیست انجام شده بود، با استفاده از کتابخانه متریالایز در وردپرس توسعه داده شد. محتوای مرتبط با نقشه ایران، به ازای هر شهر درون مودال مربوط به مناطق هر شهر قرار گرفت.

image پایین تر، می توانید تصاویری از پروژه را ببینید.

مشاهده کار قبلی
راهکار خلاق
مشاهده کار بعدی
سیکاس سپنتا